Agile architectuur met het Information System Canvas

Vorige week verschenen in maandblad ‘Informatie’, nu te downloaden op de Open Data Architectuur site: het ISC. ‘Agile’ als thema is hier enigszins off-topic, maar de link zit ‘m natuurlijk in de focus op applicatie-meerwaarde en afnemer-leverancier-relaties als basis voor het inrichten van informatieketens als logistieke ketens. Applicatie-architectuur op één A4 IT-architecten werken met methoden. … [lees verder]

Wat is Open Data Architectuur

“Open Data” is een aanduiding voor de verzameling interne gegevens die een organisatie extern op internet publiceert voor vrij hergebruik. En met “Open Data Architectuur” (ODA) bedoelen we het principe dat je publicatie en hergebruik van gegevens als basis neemt voor de inrichting van de hele informatievoorziening van een organisatie, niet alleen extern, maar ook … [lees verder]

Open Data NL is hinken op twee benen

Nederland heeft een Actieplan Open Overheid maar geen wetten die dat ondersteunen. Sterker, de huidige regelgeving belemmert overheidsinstellingen vaak om serieus met open data aan de slag te gaan. Een wat schizofrene situatie waar de regering momenteel aan werkt, zij het met een zuunige kruideniersmentaliteit. Net terug van vakantie viel het me op. Open data … [lees verder]

Appification van de back-office

Ken je ’m al? De UBER-app. Taxi On Demand. De lusten van service zonder de lasten van taxi. Appification of the world maakt het allemaal mogelijk. Maar traditionele IT-organisaties moeten de voordelen van app-dienstverlening nog ontdekken: gebruikersgemak, lage TCO en korte TTM. Schoenen van de schoenmaker of opmaat tot IT On Demand? Ik las erover … [lees verder]