Wat is Open Data Architectuur

“Open Data” is een aanduiding voor de verzameling interne gegevens die een organisatie extern op internet publiceert voor vrij hergebruik. En met “Open Data Architectuur” (ODA) bedoelen we het principe dat je publicatie en hergebruik van gegevens als basis neemt voor de inrichting van de hele informatievoorziening van een organisatie, niet alleen extern, maar ook … [lees verder]

De USP’s van REST en Linked Data

REST en Linked Data zijn dé best practices voor het publiceren en ontsluiten van open data. Wat hebben deze principes, standaarden en technieken wat andere niet hebben? In onze verappte hyperconnectieve wereld vindt gegevensuitwisseling plaats op grotere schaal en met minder ruimte voor wederzijdse afstemming dan vroeger. Dit geldt met name voor het publiceren en … [lees verder]

Open data: loosely coupled interoperabiliteit

In onze verappte hyperconnectieve wereld vindt gegevensuitwisseling plaats op grotere schaal en met minder ruimte voor wederzijdse afstemming dan vroeger. Daar hebben we meer loose coupling voor nodig dan wat de komst van SOA ons bracht. In mijn vorige blog noemde ik REST en Linked Data als nieuwe best practices voor gegevensuitwisseling voor open data. Welke specifieke … [lees verder]

Hyperconnected hergebruik van bestaande gegevensbestanden

In de ruimte tussen het NSA debacle en de politieke ambitie voor een open overheid ontluikt een gegevenseconomie van e-dienstverlening. Slimme sites en apps worden gevoed door elders beheerde gegevens. In 2014 worden REST en Linked Data technieken mainstream best practices voor deze vorm van hergebruik. We leven in de tijd van het Internet of Everything. … [lees verder]

Appification van de back-office

Ken je ’m al? De UBER-app. Taxi On Demand. De lusten van service zonder de lasten van taxi. Appification of the world maakt het allemaal mogelijk. Maar traditionele IT-organisaties moeten de voordelen van app-dienstverlening nog ontdekken: gebruikersgemak, lage TCO en korte TTM. Schoenen van de schoenmaker of opmaat tot IT On Demand? Ik las erover … [lees verder]