Agile architectuur met het Information System Canvas

Vorige week verschenen in maandblad ‘Informatie’, nu te downloaden op de Open Data Architectuur site: het ISC. ‘Agile’ als thema is hier enigszins off-topic, maar de link zit ‘m natuurlijk in de focus op applicatie-meerwaarde en afnemer-leverancier-relaties als basis voor het inrichten van informatieketens als logistieke ketens. Applicatie-architectuur op één A4 IT-architecten werken met methoden. … [lees verder]

Big Data needs Enterprise Linked Data

At the PLDN Symposium of 29 september 2015 I presented the main idea of the Enterprise Linked Data initiative. The slightly adapted version of the slides below incorporates the suggestion by Jan Voskuil to include Big Data as beneficiary of Enterprise Linked Data.   So there it is, the main conclusion here is that Enterprise … [lees verder]

Enterprise Linked Data

New job, less attention for blogging. But let me share the ideas of the ELD project currently running with the Platform Linked Data Nederland.   Linked Data and Enterprise Environments Linked Data (LD) is about searching, sharing and linking information from various sources and different contexts. Data originating from organisations all over the world can … [lees verder]

Open Data NL is hinken op twee benen

Nederland heeft een Actieplan Open Overheid maar geen wetten die dat ondersteunen. Sterker, de huidige regelgeving belemmert overheidsinstellingen vaak om serieus met open data aan de slag te gaan. Een wat schizofrene situatie waar de regering momenteel aan werkt, zij het met een zuunige kruideniersmentaliteit. Net terug van vakantie viel het me op. Open data … [lees verder]

De USP’s van REST en Linked Data

REST en Linked Data zijn dé best practices voor het publiceren en ontsluiten van open data. Wat hebben deze principes, standaarden en technieken wat andere niet hebben? In onze verappte hyperconnectieve wereld vindt gegevensuitwisseling plaats op grotere schaal en met minder ruimte voor wederzijdse afstemming dan vroeger. Dit geldt met name voor het publiceren en … [lees verder]

Open data: loosely coupled interoperabiliteit

In onze verappte hyperconnectieve wereld vindt gegevensuitwisseling plaats op grotere schaal en met minder ruimte voor wederzijdse afstemming dan vroeger. Daar hebben we meer loose coupling voor nodig dan wat de komst van SOA ons bracht. In mijn vorige blog noemde ik REST en Linked Data als nieuwe best practices voor gegevensuitwisseling voor open data. Welke specifieke … [lees verder]

Hyperconnected hergebruik van bestaande gegevensbestanden

In de ruimte tussen het NSA debacle en de politieke ambitie voor een open overheid ontluikt een gegevenseconomie van e-dienstverlening. Slimme sites en apps worden gevoed door elders beheerde gegevens. In 2014 worden REST en Linked Data technieken mainstream best practices voor deze vorm van hergebruik. We leven in de tijd van het Internet of Everything. … [lees verder]

Appification van de back-office

Ken je ’m al? De UBER-app. Taxi On Demand. De lusten van service zonder de lasten van taxi. Appification of the world maakt het allemaal mogelijk. Maar traditionele IT-organisaties moeten de voordelen van app-dienstverlening nog ontdekken: gebruikersgemak, lage TCO en korte TTM. Schoenen van de schoenmaker of opmaat tot IT On Demand? Ik las erover … [lees verder]

Nog sexier met Linked Data?

Big Data is hot. Linked Data wordt nog hotter. Organisaties die het verschil willen maken zullen steeds vaker Linked Data-technieken gebruiken, bijvoorbeeld om hun product- en dienstencatalogus te publiceren. In een artikel over Big Data noemde de Harvard Business Review onlangs de functie van Data Scientist de ‘Sexiest Job of the 21st Century’. Een Data … [lees verder]