Open Data Architecture

 

“Open Data” is een aanduiding voor de verzameling interne gegevens die een organisatie extern op internet publiceert voor vrij hergebruik. En met “Open Data Architectuur” (ODA) bedoelen we het principe dat je publicatie en hergebruik van gegevens als basis neemt voor de inrichting van de héle informatievoorziening van een organisatie, niet alleen extern, maar ook intern.

In dat laatste geval betreft ’open’ niet de vrije toegang van buiten een organisatie tot interne data, maar de vrije toegang van binnen een organisatie tot data die in interne IT-systemen zit. ‘Vrij’ betekent dan niet toegang zonder de benodigde rechten, maar toegang zonder de specifieke protocollen vanuit de interne processen te moeten gebruiken.

Onder ODA ‘publiceer’ je gegevens in een Linked Data formaat voor uitwisseling via een REST API. Voor iédere dataset, in élke situatie: binnen het operationele proces, naar een BI- of rapportageomgeving, ten behoeve van ketenintegratie of voor extern hergebruik. Vergelijk het met de pervasieve ontwikkeling destijds van relationele databases en gerelateerde standaarden als SQL en ODBC.

De ODA manier van gegevens uitwisselen maakt dat een informatievoorzieningsketen in onafhankelijke(re) stukken kan worden ontworpen, opgeleverd, beheerd en gewijzigd. Voor uitwisseling van gegevens tussen verder ongerelateerde organisaties is dat een noodzaak, voor uitwisseling van gegevens binnen dezelfde organisatie is het een potentiële efficiëntie- en (verdeel en) beheersmaatregel. Lees: kleinere projecten, minder overhead, minder risico.

Maar we zijn er nog niet. In de eerste situatie (externe uitwisseling) wordt momenteel pionierswerk gedaan, in de tweede (interne uitwisseling) ontbreekt vaak nog de business case voor investeringen in nieuwe best practices.

Wat we nodig hebben zijn herkenbare en bewezen methoden, technieken en tooling. En om te beginnen een open mind en bekendheid met de materie bij de specialisten op het vakgebied. Dat laatste is het doel van deze site. Daarbij rekenen we op tweerichtingsverkeer. Voor en door informatie-professionals. Welkom!